MARKNADSFÖRING

Rocksulans markandsföringsgrupp arbetar med extern kommunikation, som sociala medier, hemsida och trycksaker. Det är vi som ser till att det föreningens intressen kommuniceras ut till medlemmar och andra intressenter.

Önskar du komma i kontakt med oss?
Maila oss på marknadsforing@rocksulan.com