KOMMITTÉER

Rocksulan har grupper som arbetar med olika områden inom föreningen dessa är;
Nöjeskommitten – nojes@rocksulan.com
Tävlingskommittén – tavling@rocksulan.com
Träningskommittén – traning@rocksulan.com
Utbildningskommittén – kurs@rocksulan.com
Ungdomskommittén – ungdom@rocksulan.com
Marknadsföringsgruppen – marknadsforing@rocksulan.com

Alla kommittéer arbetar efter arbetsbeskrivningar framtagna i samarbete mellan kommittéerna och styrelsen. Nedan kan du läsa de olika kommittéernas arbetsbeskrivningar.