Träning

TRÄNINGSKOMMITTÉN INFORMERAR:


Rocksulans lokal, Pumpgatan 1, Tormestad Karlstad (2 trappor upp).  
(Kör in på gården via föreningsgatan 3
)

_______________________________________________________

INFORMATION ANGÅENDE BETALNING OCH AVGIFTER FÖR DIG SOM TRÄNAR:

Från och med hösten 2020

ÅlderskategoriPris per terminTräningsavgift/licens (betalas snarast, helst innan tredje träningen för terminen!!)
0-12 år300 krSamtliga som innehar licens och/eller tränar.
13-18 år600 kr 
Från 19 år1200 krSamtliga som innehar licens och/eller tränar.

Licensavg betalas årsvis                        R-100kr          N-300kr

Medlemsavgift betalas årsvis 125kr/pers eller 275kr/familj
Anmälan till träning görs via länken nedan. Du kommer att få ett mail med betalningsanvisningar

https://www.dans.se/rocksulan/shop/new/