Ordförande
Linda Hedlund
info@rocksulan.com
Vice ordförande & kassör
Robert Wilhelmsson
kassor@rocksulan.com
Sekreterare
Johannah Steen
sekreterare@rocksulan.com
johannah.steen@rocksulan.com
Ledamot
Märith Aronsson

Ledamot
Sofia Nordling
Suppleant
Therese Olsson
therese.olsson@rocksulan.com
tavling@rocksulan.com

Saknas på bild
Ledamot – Rebecka Liljekrans
Suppleant – Christoffer Lindstedt
Representant från ungdomskommittén