STYRELSEN

Ordförande
Linda Hedlund
info@rocksulan.com
linda.hedlund@rocksulan.com
Vice ordförande
Robert Wilhelmsson
kassor@rocksulan.com
Sekreterare
Johannah Steen
sekreterare@rocksulan.com
johannah.steen@rocksulan.com
Kassör
Sara Pauselius
kassor@rocksulan.com

Ledamot
Sofia Nordling
Suppleant
Therese Olsson
therese.olsson@rocksulan.com
tavling@rocksulan.com
Suppleant
Patrik Blom

Saknas på bild
Suppleant – Ungdomskommittén