STYRELSEN

Styrelsen 2024

Ordförande
Karl Lettenström
ordforande@rocksulan.com
info@rocksulan.com

Vice ordförande
Robert Wilhelmsson
ordforande@rocksulan.com

Sekreterare
Martina Nilsson
sekreterare@rocksulan.com

Kassör
Sara Pauselius
kassor@rocksulan.com

Ledamöter
Therese Olsson
Ralf Welander
Fredrik Lindberg Darle

Suppleanter
Patrik Blom
Anna Dimstrand