POLICY

Rocksulans styrelse har arbetat fram en policy, denna ska alla medlemmar läsa igenom och följa. Policyn är ett levande dokument och medlemmarna förbinder sig att hålla sig uppdaterade kring gällande policy.