Varje år anordnar föreningen en tvådagars tävling i mars.

18-19 mars anordnas Rocksulan GP & Rocksulesnurren i Fröding Arena, varmt välkomna!
Vill Du vara med som funktionär? Hör av dig till tavling@rocksulan.com eller skriv upp dig i dokumentet nedan https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=A447CA8814530D1D!1532&cid=a447ca8814530d1d&CT=1675411436906&OR=ItemsView

Tidsschema kommer inom kort