Tävling

Tävlingskommittén arbetar framförallt med genomförandet av våra tävlingar.
Du kommer i kontakt med tävlingskommittén genom mail till tavling@rocksulan.comm

Har du frågor om din licens och ditt eget tävlande, kontakta licens@rocksulan.com