Vi jobbar för att få upp alla styrelseprotokoll på vår hemsida. Önskar du läsa dem finns de tillgängliga i vår klubblokal. Vill du ha dem på mail, kontakta sekreterare@rocksulan.com

Comments are closed